Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 1/2018 a 2/2018 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 1/2018 a 2/2018

19. 02. 2018

DPB, a.s. vyhlasuje dve obchodné verejné súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatovrenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti DPB, a.s. tretej osobe za odplatu. Súťažné návrhy je potrebné predkladať do 5.3.2018 do 10:00 hod. do podateľne DPB, a.s. Viac informácií: http://www.dpb.sk/o-podniku/verejne-informacie/verejne-obstaravanie/