Obchodná verejná súťaž - Nájom reklamných plôch - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Obchodná verejná súťaž - Nájom reklamných plôch

23. 08. 2017

Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme reklamných plôch spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.

Bližšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené v sekcii O podniku → Verejné informácie → Verejné obstarávanie