Nové linkové vedenie električiek - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Nové linkové vedenie električiek

04. 04. 2012

Vzhľadom na výluky električkovej dopravy na Hlavnú stanicu a cez tunel, DPB navrhol od 19. marca 2012 reorganizáciu liniek. Cieľom je zefektívnenie dopravy na odklonených trasách.

Dopravný podnik Bratislava predložil Magistrátu hlavného mesta Bratislava návrh linkového vedenia električiek. Nová organizácia električkovej dopravy zohľadňuje súčasný stav, následkom ktorého na aktuálnych trasách dochádza k nedodržiavaniu cestovných poriadkov, zhlukovaniu a meškaniu vozidiel. Odsúhlasený návrh DPB zohľadňuje primeranejšie intervaly a dodržiava potrebnú prepravnú kapacitu do jednotlivých radiál. Obslužnosť úsekov teda aj po zmenách a zavedení nižších počtov liniek ostane zachovaná.
 
Od začiatku budúceho týždňa bude platiť tzv. dvojlinkový variant, ktorý nezmení priame spojenia dvoch liniek do každej radiály. Týmto krokom sa Dopravný podnik Bratislava vyhol vytváraniu nových liniek, ktoré by v prípade sprevádzkovania neprejazdných úsekov bolo potrebné rušiť. Nižší počet liniek zároveň zvýši prehľadnosť siete a pravidelnosť električkovej dopravy, čím sa zlepší plynulosť a efektívnosť dopravy. Zároveň zostane zachované priame spojenie Karlova Ves – Ružinov a tiež Šafárikov námestie – Račianska.
 
Čísla liniek v plnom rozsahu rešpektujú pôvodné číslovanie a časové intervaly dvojlinkového variantu.
DPB bude cestujúcu verejnosť o zmenách informovať na webe ako aj vo vozidlách a zastávkových prístreškoch MHD.
 
Úprava súčasných liniek:
Linka 1     zaniká, spojenie zabezpečené linkou 2 (ŽST Nové Mesto -  Nám. Ľ. Štúra), resp. linkou 4 (Dúbravka – Zlaté piesky);
Linka 4     predĺžená z Karlovej Vsi až do Dúbravky;
Linka 5     zachovaná, trasa do Rače cez Šafárikovo nám.
Linka 7     zachovaná, doba prevádzky rozšírená o odpoludňajšiu špičku;
Linka 9     zachovaná, prejazd cez mesto po Špitálskej ul.
Linka 11   zrušená, spojenie zabezpečené linkou 5
Linka 12   zaniká, spojenie zabezpečené linkou 4 (Dúbravka – Šafárikovo nám.), resp. linkou 6 (Šafárikovo nám. – Karlova Ves)
Linka 15   skrátená po ŽST Nové Mesto s novým číslom 2
Linka 16   zaniká, spojenie zabezpečené linkou 3+8 až po Nám. SNP, resp. Kamenné nám.
 
Trasy nových liniek:
Linka 2                ŽST Nové Mesto, Vajnorská, Trnavské mýto, Vazovova, Obchodná, «Šafárikovo nám., Nám. Ľ. Štúra a späť
Linka 3+8             Rača, ŽST Vinohrady, Špitálska, Nám. SNP/Kamenné nám., Obchodná, Trnavské mýto, Ružinov a späť
úsek Rača – centrum označený „3“, úsek Ružinov – centrum označený „8“
Linka 4                  Zlaté piesky, Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, Nám. Ľ. Štúra», «Šafárikovo nám., Karlova Ves, Dúbravka a späť
Linka 5                  Rača, ŽST Vinohrady, Obchodná, Nám. Ľ. Štúra», «Šafárikovo nám., Karlova Ves, Dúbravka a späť
Linka 6                  Karlova Ves, nábrežie, «Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám. a späť
Linka 7                  ŽST Vinohrady, «Obchodná, Špitálska», Nám. SNP a späť
Linka 9                  Ružinov, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, Jesenského, Karlova Ves a späť