Nové linkové vedenie bude prínosom v električkovej doprave - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Nové linkové vedenie bude prínosom v električkovej doprave

20. 03. 2012

DPB zaznamenal niekoľko podnetov zo strany cestujúcej verejnosti v súvislosti s novým linkovým vedením električiek. Cestujúci sa najviac pýtajú na nový kombinovaný druh spojenia - električková linka 3 + 8, ktorý zabezpečuje spojenie medzi dvoma mestskými časťami. Kombinované linky sú  bežnou praxou aj v iných európskych mestách, sú však najmä pozitívom pre starších ľudí a cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí sú takýmto vedením linky odbremenení od prestupovania.
Linka 3+8 zabezpečuje obslužnosť mestských častí Ružinov – centrum mesta – Rača nasledovne:
  • linka č. 3 v smere z Rače sa v centre mesta na námestí SNP prečísluje na č. 8 a pokračuje do Ružinova
  • linka č. 8 v smere z Ružinova sa v centre mesta na Kamennom námestí prečísluje na linku č. 3 a pokračuje do Rače
Zo strany cestujúcej verejnosti však DPB zaznamenáva podnety, ktoré sa týkajú spôsobu prečíslovania linky. V elektrickom systéme je prečíslovanie prednastavené tak, že sa číslo linky sa mení až priamo v mieste zastávky, čiže až od miesta kde mení svoju trasu. DPB sa snaží v rámci možností vyjsť v ústrety cestujúcim a v najbližších dňoch zabezpečí zmenu elektronického nastavenia, číslo sa teda bude meniť už počas vychádzaní z predchádzajúcej zastávky pred miestom, kde linka mení trasu.
Na zmeny bratislavský dopravca vopred upozorňoval cestujúcich informačnou kampaňou – zastávkové rádiá, kampaň v elektronickom médiu, letáky v predajniach, prehľadné mapy na všetkých zastávkach, nové mapy v spojoch, informácia na webe, priamy kontakt v callcentre, výstupy v médiách, informácia na webe mesta Bratislava. Nové linkovanie električiek bolo zverejnené aj vo všetkých denníkoch.
Veríme, že cestujúca verejnosť zmeny akceptuje a ocení väčšiu plynulosť a efektívnosť nového linkového vedenia električiek, nakoľko sa zlepšila obslužnosť, všetky linky sú efektívne prepojené s centrom mesta – či už Obchodnou alebo Špitálskou ulicou. Vďaka novému linkovému vedeniu bude doprava plynulejšia a nebude dochádzať k zhluku mnohých liniek na niektorých úsekoch.