Nové fotopracoviská - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Nové fotopracoviská

11. 01. 2017

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len DPB) dáva do pozornosti cestujúcim, že vybaviť si bezkontaktnú čipovú kartu môžu aj bez prinesenia fotografie na ďalších dvoch predajných miestach DPB vybavených fotopracoviskom. Okrem predajne v podchode na Hodžovom námestí, Vás bezplatne odfotografujeme aj v predajniach DPB v Gaštanovom hájiku (obratisko električiek) a na Hlavnej stanici – Námestie Franza Lizsta (pred Hlavnou stanicou ŽSR, pri vchode k nástupištiam električiek).

Cieľom tejto bezplatnej služby je poskytnúť vyšší komfort pre všetkých cestujúcich vrátane tých skupín, ktoré majú nárok na bezplatnú prepravu.