Nočnými spojmi bez príplatku - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Nočnými spojmi bez príplatku

22. 07. 2011

V súlade s platným Cenovým výmerom vydaným Hlavným mestom SR Bratislava od 1. augusta 2011 vstupujú do platnosti nové ceny cestovných lístkov za prepravu mestskou hromadnou dopravou. DPB, a. s. zároveň zjednodušuje systém cestovania zjednotením pásiem. 

Ďalšia zmena nastáva v zvýhodnení nočnej prepravy pre držiteľov predplatných a turistických cestovných lístkov. Tí si od 1.augusta 2011 za nočné spoje už nebudú musieť priplácať. Dopravný podnik Bratislava, a. s. týmto krokom vychádza v ústrety cestujúcej verejnosti a zjednodušuje systém cestovania v neskorých nočných hodinách.
 
Všetky predplatné cestovné lístky predané do 31. 7. 2011 budú platiť na obdobie a v rozsahu pre ktoré boli vydané. Cestovné lístky na jednu cestu, turistické, kombinované cestovné lístky predané do 31. 7. 2011 bude cestujúca verejnosť môcť využiť do 31. 8. 2011. Po tomto termíne sa uskutoční výmena nevyužitých cestovných lístkov vo všetkých predajniach DPB, a. s. O výmene bude DPB, a.s. cestujúcu verejnosť včas informovať.