Nízkopodlažné vozidlá v premávke opäť v októbri - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Nízkopodlažné vozidlá v premávke opäť v októbri

29. 09. 2011

V súčasnosti sa počíta s premávkou nízkopodlažných alebo čiastočne nízkopodlažných vozidiel na všetkých linkách MHD, avšak v uplynulých týždňoch prišlo k odstávkam niektorých typov vozidiel. – napríklad výprava na linke č. 88, kde by mali byť vozidlá typu Solaris. Z prevádzkových dôvodov sú tieto typy vozidiel dočasne odstavené, ale v najbližších týždňoch budú opäť zaradené do premávky. Obdobná je situácia aj na linke č. 50, kde od 5. septembra začali premávať kĺbové autobusy (Karosa B 741 CNG).  Dopravný podnik Bratislava aj na túto linku opätovne vypraví nízkopodlažné sólo vozidlá s hustejším intervalom už v najbližšom období.

Nasadzovania nízkopodlažných vozidiel je jednou z priorít bratislavského dopravcu a preto túto situáciu intenzívne rieši, už v prvých októbrových týždňoch budú problémy s odstavenými bezbariérovými vozidlami odstránené k spokojnosti cestujúcich.
Nízkopodlažné autobusy začnú premávať od 17. októbra na nasledovných linkách:
·         na linkách č. 27, 35, 44, 95, 147 a 151 budú zabezpečené nízkopodlažné vozidlá na všetky spoje.
·         na linkách č. 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31/39, 32, 35, 37, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 56, 61, 63, 65, 68, 70, 80, 83, 84, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 147, 151 budú jazdiť nízkopodlažné autobusy v čo najväčšom možnom počte, pričom v grafikonoch budú jednotlivé časové intervaly vyznačené piktogramom.