Nevidiaci vodič električky prekvapil aj profesionálov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Nevidiaci vodič električky prekvapil aj profesionálov

22. 11. 2011

Dnes sa v Krasňanoch uskutočnilo nakrúcanie dokumentárneho filmu Slovenskej televízie, v ktorom hlavným aktérom bol nevidiaci mladý muž Juraj. V sprievode odborného inštruktora Štefana Linnera, vedúceho dopravno-technickej prevádzky električiek si mladý muž vyskúšal riadenie električky i prehadzovanie výhybky.

Juraj je veľkým fanúšikom MHD a celý štáb relácie Cesty nádeje ako aj zástupcovia DPB boli prekvapení z jeho obsiahlych vedomostí o električkách.
Napriek tomu, že je nevidiaci, vedel ako sa električka ovláda a poznal množstvo ďalších detailov, ktoré zvyčajne ovládajú len odborníci. Vo vozovni na Krasňanoch mu zamestnanci Dopravného podniku vyhradili trasu, na ktorej si mohol urobiť niekoľko okruhov. Počas nakrúcania ho neopúšťala dobrá nálada a humor. V jeho prítomnosti bol aj jeho špeciálne cvičený vodiaci pes, ktorý svojho majiteľa po celý čas verne pozoroval.
DPB sprostredkoval toto nakrúcanie, aby splnil sen mladému handicapovanému človeku. Jeho zástupcovia to hodnotia ako mimoriadne pozitívny zážitok a v budúcnosti budú s dôverou participovať na podobných projektoch.