MHD cestujeme jednoduchšie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

MHD cestujeme jednoduchšie

18. 07. 2011

Dopravný podnik Bratislava, a. s. vychádza v ústrety cestujúcej verejnosti a dňom 1. augusta 2011 ruší tarifné pásma.
 
V súlade s platným cenovým výmerom schváleným Hlavným mestom SR Bratislava pristupuje DPB, a. s. k zjednodušeniu systému cestovania MHD.
Využiteľnosť oboch pásiem poukázala na výrazný rozdiel, nakoľko prvým tarifným pásmom cestovalo 51,6 % verejnosti a druhým tarifným pásmom len nepatrná skupina 1,22 %.
 
Z tohto dôvodu si dovoľuje DBP, a. s. upozorniť cestujúcu verejnosť na zmenu z dvoch na jedno tarifné pásmo. Od 1. augusta 2011 bude platiť jednotná cena pre celé pásmo.
 
Všetky predplatné cestovné lístky predané do 31. 7. 2011 budú platiť na obdobie a v rozsahu pre ktoré boli vydané. Cestujúci teda musí mať na zreteli, že ak si zakúpil predplatný cestovný lístok za starú cenu len na prvé pásmo, od 1. augusta 2011 si v prípade cesty do druhého pásma bude musieť priplatiť.
 
Cestovné lístky na jednu cestu, turistické, kombinované cestovné lístky predané do 31. 7. 2011 bude cestujúca verejnosť môcť využiť do 31. 8. 2011. Po tomto termíne sa uskutoční výmena nevyužitých cestovných lístkov vo všetkých predajniach DPB, a.s. O výmene bude DPB, a.s. cestujúcu verejnosť včas informovať.