Médiá informovali o zastavení električkovej dopravy na Hlavnú stanicu - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Médiá informovali o zastavení električkovej dopravy na Hlavnú stanicu

03. 11. 2011

Televízia Bratislava v uplynulej relácii „Nastúpte prosím“ informovala o pozastavení električkovej dopravy na úseku Radlinského – Hlavná stanica.

Dopravný podnik Bratislava bol nútený tento úsek dočasne uzavrieť najmä z dôvodu bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Podľa výsledkov posledných meraní sa dá o stave koľajovej trati na úseku Hlavná stanica – Štefanovičova - Radlinského skonštatovať, že je kritickom stave. Rekonštrukcia koľajovej trate je naplánovaná do dvoch etáp. V prvej etape ide opravu úseku Radlinského – Predstaničné námestie, ktorá v prípade vyčlenenia finančných prostriedkov investičného charakteru by mohla začať okamžite, vyjadril sa pre reláciu Nastúpte prosím riaditeľ úseku dopravnej cesty Ing. Roman Masár. Problematické je to však s druhou etapou projektu: „Je podmienená činnosťou investora, ktorý by mal celú stanicu a predstaničné námestie, obratisko na Hlavnej stanici  zakomponovať do svojho projektu, ktorý je odkomunikovaný na magistráte,“ doplnil riaditeľ úseku dopravnej cesty.
 
Oslovená verejnosť sa v ankete pre reportáž televízie Bratislava vyjadrila súhlasne k zámerom rekonštrukcie Hlavnej stanice. Reportérka Anka Repková získala jednohlasné názory, že železničná stanica hlavného mesta je v zlom stave a mnohí stanicu považujú za najhoršiu na Slovensku.
 

O uzatvorení úseku trate informovali aj ďalšie médiá – celoplošné televízie TA3, TV JOJ, TV Markíza, Slovenský rozhlas a ďalšie elektronické aj printové médiá. Dopravný podnik Bratislava rovnako zabezpečil informovanie verejnosti prostredníctvom webu, oznamov na zastávkach MHD a tiež oznamom v spravodajstve zastávkových rádií RadioPoint.