Klienti Lepšieho sveta vyzdobili Vianočnú električku - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Klienti Lepšieho sveta vyzdobili Vianočnú električku

05. 12. 2011

Vianočná električka, ktorá bude mať svoju premiéru na Mikuláša o 16:00 je už na svoju jazdu pripravená. Po vyzdobení jej exteriéru špeciálnym ozdobným osvetlením, ktoré dodala spoločnosť Siemens, prišiel na rad aj interiér. O ten sa s obrovským entuziazmom postarali mentálne postihnutí ľudia z pracovno-socializačného centra Lepší svet. Do vozovne v Krasňanoch prišli v sprievode asistentov, nie však s prázdnymi rukami. Doniesli aj množstvo vianočných dekorácií, ktoré so závideniahodnou šikovnosťou umiestnili v historickej električke. Po dobre odvedenej práci si posadali na sedadlá a vzápätí ich čakalo prekvapenie – električka sa pohla a svoju skúšobnú jazdu vo vozovni absolvovala za spontánneho potlesku postihnutých mladých ľudí, ktorí ju vyzdobili. Po obednej prestávke pokračovali aj ďalej a s dekoráciami prišli aj do sídla Dopravného podniku na Olejkárskej ulici. Vďaka ich šikovným rukám a nadšeniu sa vestibul zmenil na útulné miesto, dýchajúce predvianočnou atmosférou. Dopravný podnik Bratislava si mimoriadne váži spoluprácu s centrom Lepší svet a touto cestou ďakuje jeho vedeniu za to, že zapájaním aj do takýchto aktivít prispieva k zlepšeniu kvality života postihnutých občanov.