Husté sneženie spôsobuje problémy MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Husté sneženie spôsobuje problémy MHD

30. 01. 2015

Aktualizácia: Od 15:35 je obnovená električková doprava na Krížnej - smer Vazovova.

Od 15:30 stojí premávka električiek na Krížnej smerom na Vazovovu z dôvodu vykoľajenia električky.

15:30: Premávka električiek na Vajnorskej radiále je už obnovená.

15:15: Z dôvodu cudzích dopravných nehôd a kolízií iných účastníkov individuálnej dopravy, máme sťažené podmienky v prevádzkovaní MHD. Dispečing DPB úzko spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta a odovzdáva všetky aktuálne informácie z diania z terénu.

14:10: Po 14:00 bola obnovená električková doprava v Rače. Momentálne nepremáva linka č. 2 a 4 po Vajnorskej radiále.

13:20: Z dôvodu polámaných zberačov a poškodeného trolejového vedenia nepremáva električková doprava v Rači - premáva sa len po Gaštanový hájik. Z dôvodu nezjazdnosti ciest nie je možné zabezpečiť náhradnú autobusovú dopravu.

11:15: Dopravný podnik Bratislava zaznamenáva z dôvodu nezjazdnosti ciest problémy s autobusovou a trolejbusovou dopravou na území celého mesta. Električková doprava zatiaľ problém so zjazdnosťou nemá.

10:22: Dispečing DPB odstavil premávku MHD v kopcovitých častiach mesta - Kramáre, Dlhé diely, Palisády a Koliba.

DPB informuje cestujúcich, že z dôvodu hustého sneženia od 9:45 došlo k prerušeniu premávky MHD na Kolibe. Od 10:00 nepremáva linka č. 147 a 41, ďalej trolejbusy č. 203 a 207 na Mudroňovej ulici a problém je aj s linkou č. 33 - Kuklovská - Dlhé diely. Zamestnanci DPB sú v pohotovosti a v teréne čistia zastávky MHD, trate a obratiská MHD. DPB spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, ten zabezpečuje posyp cestných komunikácií.Prosíme cestujúcich o trpezlivosti v suvislosti s meškaním spojov z dôvodu sneženia a nezjazdných komunikácii. Veríme, že to cestujúca verejnosť prijme s pochopením. Dipečing DPB zaznamenáva meškanie spojov MHD do 15 minút. DPB Vás bude o aktuálnej situácii priebežne informovať. Za pochopenie ďakujeme.