Historické vozidlá počas Noci múzeí a galérií zadarmo - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Historické vozidlá počas Noci múzeí a galérií zadarmo

17. 05. 2017

Dopravný podnik Bratislava bude v oslavách 90. výročia autobusovej dopravy v Bratislave pokračovať aj počas soboty 20.5.2017, kedy v rámci 13. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií vypraví do ulíc Bratislavy historické vozidlá. Tie budú jazdiť od 13:00 do 23:30. Pre cestujúcu verejnosť budú jazdy týmito historickými vozidlami zadarmo.

DPB, a.s. vypraví 3 historické električky:
DPMB 38 + vozeň SGP
ČKD Tatra T2
A ČKD Tatra K2

TRASA: KARLOVA VES – Molecova– nábrežie – Nám. Ľ. Štúra – Mostová – Jesenského – Kamenné nám. - Špitálska – Americké nám. – Radlinského – VAZOVOVA – Krížna – Odborárske nám. – Špitálska – Jesenského – Mostová – Nám. Ľ. Štúra – Most SNP – nábrežie – Molecova – KARLOVA VES.
Odchody:
Karlovej Vsi – vždy v 14. a 44. minúte / v čase od 13:14 do 23:14
Vazovovej – vždy v 12.42. minúte / v čase od 12:12 do 22:12

Na tejto trase môžete navštíviť:
Vodárenské múzeum (Molecova)
Slovenskú národnú galériu (Nám. Ľ. Štúra)
Múzeum mesta Bratislavy (Jesenského)
Kunsthalle Bratislava (Kamenné námestie)
Slovenské národné múzeum (Nový most)

DPB, a.s. vypraví 2 historické trolejbusy:
Škoda 9Tr
TRASA: AUTOBUSOVÁ STANICA – Ul. 29. augusta – Kollárovo nám. – Hodžovo nám. – Palisády – Mudroňova –BÚDKOVÁ– Hroboňova – Pražská – SAV – Štefánikova – Hodžovo nám. – Kollárovo nám. – Ul. 29. augusta – AUTOBUSOVÁ STANICA
Odchody:
z Autobusovej stanice – vždy v 18. a 48. minúte / v čase od 13:18 do 22:48
(­*posledné dva s konečnou zastávkou Hroboňova)

z Vozovne Hroboňova – vždy v 8.38. minúte / v čase od 12:38 do 22:08

Na tejto trase môžete navštíviť:
ÚĽUV (Hodžovo námestie)
Bratislavský hrad – historické múzeum, expozícia „Dejiny Bratislavského hradu“ (Mudroňova)
STM Múzeum dopravy (SAV)
PHOTOPORT (SAV)

DPB, a.s. vypraví 4 historické autobusy:
TAM 232 A
Karosa ŠM 11

TRASA: SND – Nám. SNP – Suché mýto – Hodžovo nám. – Štefánikova - SAV – Pražská – Prokopa Veľkého – Hroboňova –BÚDKOVÁ– Mudroňova – Palisády – Hodžovo nám. – Zochova – Staromestská – Most SNP – nábrežie – Nám. Ľ. Štúra – Mostová – SND
Odchody:
zo SND(Jesenského) – vždy v 10.40. minúte / v čase od 12:10 do 22:40
(+ o 23:15 spoj na Hlavnú stanicu k nočným spojom)
z Hroboňovej – vždy v 24. a 54. minúte / v čase od 12:24 do 22:54

Škoda 706 RTO
TAM 260 180 M

TRASA: NOVÉ SND (ako linka č. 78 - Krupkova) – Olejkárska – Dostojevského rad – nábrežie – Botanická – Vodárenské múzeum – Sihoť-BVS – Devínska cesta - DEVÍN a späť.
Odchody:
od Nového SND (zastávka Krupkova)– vždy v 25.55. minúte / v čase od 12:25 do 20:25
od Hradu Devín – vždy v 25.55. minúte / v čase od 12:55 do 20:55

Na tejto trase môžete navštíviť:
Múzeum mesta Bratislava (z Námestia SNP)
Kunsthalle Bratislava ( Nám. SNP)
ÚĽUV (Hodžovo námestie)
Múzeum dopravy (SAV)
PHOTOPORT (SAV)
Historické múzeum Bratislavský hrad (Mudroňova)
Múzeum židovskej kultúry (zo zastávky Zochova)
Slovenské národné múzeum (spod Mosta SNP pešo na Žižkovu)
Slovenská národná galéria (Nám. Ľ: Štúra)
Prírodovedné múzeum a SNM (nábrežie – Žižkova)
Hrad Devín (konečná zastávka linky H29)

V Bratislave sa do podujatia zapojili nasledovné múzeá a galérie, do ktorých sa dostanete aj vďaka bežnej premávke MHD:

Slovenské národné múzeum a Prírodovedné múzeum
sídelná budova SNM, použite električky linky 4, výstup uskutočnite na zastávke „Námestie Ľ. Štúra, resp. „Šafárikovo námestie“. Taktiež je možné zo Šafárikovho námestia využiť linky 1 a 3
Historické múzeum – Bratislavský hrad
do expozície Dejiny Bratislavského hradu sa dostanete z Hodžovho námestia trolejbusmi liniek 203 a 207
Múzeum židovskej kultúry

(na ulici Židovská 17), použite električkové linky 5 a 9 – zastávka Kapucínska, alebo autobusy liniek 31, 39, 80, 83, a 93 (zastávka Zochova)
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
(Devínska Nová Ves, Istrijská 68), použite autobusy liniek 21 a 28(zastávka „Novoveská“)
Archeologické múzeum
(Žižkova 12 – podhradie), v pešej dostupnosti od Mostu SNP – linky 4, 28, 29, 30, 37, 70, 88 a 91
Slovenská národná galéria – Esterházyho palác a Vodné kasárne

dostupné zo zastávky „Námestie Ľ. Štúra“, resp. v pešej dostupnosti je možný prístup aj z terminálu Most SNP (linky 4, 28, 29, 30, 37, 70, 88 a 91).
STM Múzeum dopravy
Šancová 1/a, je dostupné zo zastávky „SAV“ na Šancovej ul. linkami 21, 32, 63, 64, 204, 209 a zo zastávky „SAV“ na Štefánikovej ul. linkami 83, 93, 212.
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16, Podunajské Biskupice, z terminálu Most SNP autobusmi linky 70, výstup uskutočnite na zastávke „Šikmá“ (na znamenie) a prejsť cez Oblúkovú ul. ku kaštieľu.
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie 2, z Hodžovho námestia trolejbusmi linky 203, 207 a vystúpiť na zastávke „Radvanská“.
Múzejno-dokumentačné centrum Železníc SR
Dopravná č. 2 (areál starého depa Bratislava známe pod názvom „Rendez“), z Rače využite autobusové linky 52 a 56, resp. od Zlatých pieskov autobusy linky 56, vystúpiť na zastávke „Lokomotívne depo I“
Kunsthalle/Dom Umenia
Námestie SNP 12(historické centrum)
Galéria mesta Bratislavy

Palffyho palác, Pánska 19 (historické centrum)
Galéria Nedbalka

Nedbalova 17, (historické centrum)
Galéria Umelka
Dostojevského rad 2 (tesná blízkosť Šafárikovho námestia)
Stredoeurópsky dom fotografie
Prepoštská 4 (historické centrum)
Pechotný bunker B-S 6 Vrba
(medzi ul. Bratská a diaľnicou D2 Bratislava-Petržalka), je dostupný v pešej vzdialenosti od zastávky „Kopčany-sídlisko“ (linka 99), resp. zo zastávky „Cintorín Petržalka“ (linka 80).
Hrad Devín
z terminálu Most SNP použite autobusové linky 28 a 29 (výstup na zastávke Devín).
Antická Gerulata Rusovce
z terminálu Most SNP použite autobusovú linku 91 (výstup na zastávke „Gerulata“ – na znamenie).