DPB podporuje Univerzitnú kvapku krvi - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

DPB podporuje Univerzitnú kvapku krvi

17. 10. 2011

Dopravný podnik Bratislava víta iniciatívu usporiadateľov humanitárnej akcie Univerzitná kvapka krvi 2011, ktorej v poradí už druhý ročník zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave.
DPB umožní organizátorom podujatia propagovať transfúzne miesta s termínmi v najnavštevovanejších predajných miestach v podchode na Hodžovom námestí, na Hlavnej stanici, pod Novým Mostom a v predajni na Olejkárskej ulici. Pre intenzívnejšiu komunikáciu s verejnosťou poskytne bratislavský dopravca priestory aj na zastávkach, kde vylepí v hlavnom meste desiatky plagátov. Dopravný podnik Bratislava zároveň vyzve hromadným mailom svojich zamestnancov, aby v rámci svojich možností a uváženia darovali krv a podporili tak túto humánnu akciu.
 
Druhý ročník tohto dobročinného podujatia bude slávnostne otvorený dňa 7. novembra v historickej budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave a následne bude prebiehať aj v ďalších dňoch. Krv môžete darovať aj dňa 8. novembra na Prírodovedeckej fakulte UK v Mlynskej Doline, 9. novembra na Fakulte manažmentu UK a na Fakulte telesnej výchovy a športu UK 10. novembra vždy v časoch od 8:00 h do 11:00 h. Paralelne počas týchto troch dní sa akcia bude konať aj na vybraných fakultách UK v Martine.
Bratislavský dopravca považuje darcovstvo krvi za mimoriadne humánny čin, zároveň však v dnešnej dobe za pálčivý problém, nakoľko len na Slovensku sa ročne spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Potreba krvi je príliš veľká a dobrovoľné darcovstvo krvi považujeme za jeden z najľudskejších činov, aké môže spraviť zdravý človek pre chorého. Veríme, že tohtoročná Kvapka krvi sa bude tešiť veľkej podpore širokej verejnosti.
Podrobnejšie informácie o tejto akcii nájdete aj na stránke www.uniba.sk .