DPB podporuje aktivity nadácie Memory - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

DPB podporuje aktivity nadácie Memory

05. 09. 2014

Dopravný podnik Bratislava sa rozhodol mediálne podporiť Svetový mesiac Alzheimerovej choroby. Letáky vylepuje na zastávkach, cestujúci sa k informáciám dostanú aj na predajniach, kde sú k dispozícii letáky, v LCD monitoroch je nasadený spot a o Alzheimerovej chorobe informujú aj zastávkové rádiá.


Takmer 44 miliónov ľudí na celom svete žije život poznačený Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie. Tento počet sa, žiaľ, z roka na rok zvyšuje. Alzheimerova choroba postihuje mentálne schopnosti, predovšetkým schopnosť pamätať si a schopnosť orientovať sa či už v priestore, čase, osobách alebo situáciách. Keďže postihnutí sú odkázaní na starostlivosť iných, veľká záťaž je na rodinách a najbližších príbuzných, ktorí tiež vyžadujú adekvátnu pomoc. September je vyhlásený za Svetový mesiac Alzheimerovej choroby. Ľudia na celom svete spoločne hovoria o Alzheimerovej chorobe a jej dopade na pacienta, rodinu a spoločnosť. Slovensko sa aj tento rok zapojí do celosvetovej kampane – Nadácia MEMORY a Slovenská Alzheimerova spoločnosť s ďalšími partneri organizujú viaceré odborné aj laické podujatia, do ktorých sa môžete zapojiť. Jedným z nich bude Deň otvorených dverí Centra MEMORY - jedinečného zariadenia, ktoré poskytuje nielen preventívne aktivity ľuďom, ktorí majú obavy o svoju pamäť, ale aj konkrétnu zdravotnícku a sociálnu pomoc pacientom a rodinám postihnutým Alzheimerovou chorobou. Dvere Centra MEMORY na Mlynarovičovej 21 v Bratislave sa pre verejnosť otvorili vo štvrtok 4. septembra 2014 od 14:45 hod., ale tým sa aktivity nadácie nekončia.
Dopravný podnik Bratislava nadviazal marketingovú spoluprácu s Nadáciou Memory, aby podporil podujatia, ktoré sa v septembri budú konať. Rovnako ako náš podnik podporuje Univerzitnú kvapku krvi, Úniu nevidiacich a slabozrakých či Spojenú školu Mokrohájsku, považujeme si priam za povinnosť podporiť takúto záslužnú humanitárnu činnosť nadácie. Veríme, že kampaňou pomôžeme prilákať na podujatia čo najviac ľudí.
 

Cieľom aktivít Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby je zvýšiť povedomie o Alzheimerovej chorobe v očiach verejnosti. Výsledky nedávneho výskumu zdravotníckej organizácie The Alzheimer´s Association totiž hovoria o nesprávnom vnímaní Alzheimerovej choroby ľuďmi na celom svete.
● Takmer 60 % ľudí si nesprávne myslí, že Alzheimerova choroba je typickou súčasťou starnutia.
● 40 % ľudí si nesprávne myslí, že Alzheimerova choroba nie je smrteľná.
● Alzheimerova choroba je po rakovinedruhým najobávanejším ochorením na svete. Bojí sa jej takmer štvrtina ľudí.
● 37 % ľudí sa nesprávne domnieva, že Alzheimerova choroba ich ohrozuje len vtedy, keď sa vyskytne u nich v rodine.
● 71 % ľudí si myslí, že za hľadanie lieku na Alzheimerovu chorobou je zodpovedná
vláda daného štátu.
● Až 96 % respondentov označilo sebestačnosť a nezávislosť za najvyššie priority ohľadom zdravia. O tieto dve dôležité schopnosti (okrem iného) pripravuje človeka Alzheimerova choroba.

 

Sprievodné podujatia:
Prečo moja mama zabúda? - prednáška v Staromestskej knižnici v Bratislave - 8. september 2014 o 15:00 hod.
Dva pohľady na Alzheimerovu chorobu - 16. september 2014 - prednáška neurovedca a psychológa v Justiho sále Primaciálneho paláca v Bratislave.
6. medzinárodná vedecká konferencia - 18. - 19. september 2014 v G Garni Hoteli na Košicej 52 v Bratislave. Pozývame všetkých odborníkov angažujúcich sa v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou!
Jednodňový odborný seminár "V septembri o demencii" pre liečebných pedagógov, logopédov, psychológov a sociálnych pracovníkov - 25. september 2014 v Centre MEMORY, Mlynarovičova 21, Bratislava. Chcem sa prihlásiť...
 

Obráťte sa na odborníkov z Centra MEMORY!
Telefón: +421-2-6241 4143
E-mail: alzheimer@alzheimer.sk
Facebook: V znamení Memory
w w w.alzheimer.s k