DPB by chcel zvýšiť podiel vodičiek na linkách MHD - dnes ich má necelých 5% - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

DPB by chcel zvýšiť podiel vodičiek na linkách MHD - dnes ich má necelých 5%

08. 02. 2017

Dopravný podnik Bratislava by rád prijal do svojich radov ženy vodičky, ktoré v novom zamestnaní nájdu nielen dobré zázemie, ale aj férové a motivujúce odmeňovanie. Vedenie spoločnosti im zabezpečí rovnaké podmienky ako pre mužov.

Najmladšia vodička DPB, a.s. Rebeka má len 22 rokov a cestujúcich preváža po hlavnom meste v električke. 26-ročná vodička Veronika zas riadi autobus a 45-ročná Mária ako jediná žena vozí po bratislavských uliciach cestujúcich v trolejbuse. Celkovo má DPB, a.s. k januáru 2017 v evidencii 1463 vodičov s vekovým priemerom 48 rokov, z toho je 68 žien – 51 vodičiek električiek, 16 vodičiek autobusov a jednu vodičku trolejbusu. A nakoľko vie podnik ženám zabezpečiť stabilitu a také podmienky, aké majú na tejto pozícii muži, vedenie by privítalo, keby sa rady vodičov MHD rozšírili práve o nežné pohlavie. Výhodou pre ženy, ktoré sa chcú stať vodičkami bratislavskej MHD, je vzťah k ľuďom, nakoľko denne prepravia stovky cestujúcich, či už deti do škôl alebo dospelých do práce. Samozrejmosťou na výkon tejto pozície je tiež slušné a zdvorilé vystupovanie, trpezlivosť, spoľahlivosť a sebaovládanie. Žena vodička sa môže rozhodnúť pre akýkoľvek dopravný prostriedok MHD, avšak vodička autobusu a trolejbusu musí spĺňať minimálny vekový limit 24 rokov a vodička električky 20 rokov. „Naše budúce vodičky musia byť zdravotne spôsobilé a musia taktiež absolvovať psychologické testy a odbornú prípravu. Tie sa dajú aj za podpory svojich školiacich pracovníkov, či nových kolegýň bezproblémovo zvládnuť,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Milan Urban.

Priemerná mzda vodiča MHD stúpla v roku 2016 oproti roku 2015 o 100 eur a dosiahla tak v tomto roku úroveň 1202 eur. Okrem základnej tarifnej mzdy zahŕňa kolektívnu výkonnostnú odmenu, rôzne mzdové zvýhodnenia (práca nadčas, práca v sobotu a nedeľu, práca vo sviatok, za zvýšenú namáhavosť), odmeny (za delenú zmenu, pracovnú pohotovosť), náhrady mzdy (za dovolenku, za sviatok, prekážky v práci, za dočasnú práceneschopnosť). Základná tarifná mzda je dohodnutá v kolektívnej zmluve a príslušná sadzba závisí od počtu odpracovaných rokov v podniku. DPB, a.s. ponúka na vlastné náklady, pre všetkých budúcich vodičov MHD preškolenie zo skupín B a C na skupinu D pre autobusy a trolejbusy a na vedenie električiek. Toto preškolenie zabezpečuje vo vlastnom stredisku autoškoly. „Ide o veľký benefit, ktorý mnohé dopravné spoločnosti neponúkajú. Vodičky sa po jeho prijatí zaviažu zotrvať v podniku na dohodnutú dobu,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Milan Urban. Dĺžka kurzu sa pohybuje v závislosti od toho, aký typ vodičského oprávnenia budúci vodič MHD vlastní, väčšinou ide o 3 až 4 mesiace. Hotoví vodiči - so všetkými oprávneniami – najskôr absolvujú najprv zácvik za prítomnosti služobne staršieho vodiča v predpísanom počte hodín a po jeho ukončení už pracujú samostatne podľa prideleného harmonogramu služieb.

 

Potrebné vodičské oprávnenia pre výkon vodičky MHD:
Autobusy – pre výkon práce je potrebné vodičské oprávnenie sk. "D" + KKV - kvalifikačná karta vodiča na osobnú dopravu
Trolejbusy – pre výkon práce platia tie isté podmienky ako u vodiča autobusu (VO sk. "D" + KKV) + je potrebné oprávnenie na vedenie trolejbusov.
Električky - pre výkon práce je potrebné vodičské oprávnenie sk. "B" + oprávnenie na vedenie električiek

BENEFITY PRE VODIČOV MHD
mzdové zvýhodnenie za:
prácu nadčas
prácu vo sviatok
nočnú prácu
prácu v sobotu a v nedeľu
zvýšenú namáhavosť
bonus za bez škodový výkon práce
prácu v odpoludňajšej zmene
odmeny za:
prerušenie prácu v dôsledku delenej zmeny
pri príležitosti pracovných a životných jubileách
mimoriadne odmeny pri pozitívnom plnení hospodárskych výsledkov podniku
iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy vozidiel MHD

- náborový príspevok pre kvalifikovaného vodiča autobusu, trolejbusu vo výške 3000 eur po samostatnom vykonaní práce vo funkcii vodiča v trvaní určitého počtu hodín
- vernostný príspevok pre vodiča autobusu, trolejbusu vo výške 1000 eur je určený vodičovi autobusu/trolejbusu, ktorý samostatne vykonáva prácu vo funkcii vodiča autobusu/trolejbusu a chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku
- príspevok na ubytovanie pre zamestnancov
- získanie príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti vodiča MHD ZDARMA
- príspevok na stravovanie zamestnancov (príspevok z nákladov zamestnávateľa a sociálneho fondu) formou stravovacej karty
- príspevok na pitný režim v čase
- sociálne výpomoci zamestnancom zo Sociálneho fondu napr. pri narodení dieťaťa
- príspevok na detskú rekreáciu
- periodická starostlivosť o zdravotný stav vodičov MHD
- doplnkové dôchodkové sporenie
- zvýhodnené cestovanie prostriedkami MHD pre vodičov MHD a ich rodinných príslušníkov