DPB, a.s. má Kolektívnu zmluvu pre roky 2017 – 2018 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

DPB, a.s. má Kolektívnu zmluvu pre roky 2017 – 2018

17. 01. 2017

Dopravný podnik Bratislava informuje, že predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Milan Urban so zástupcami zamestnancov – všetkými odborovými organizáciami pôsobiacimi v DPB, a.s. podpísali spoločne 16.1.2017 Kolektívnu zmluvu pre roky 2017 – 2018.

Vedenie DPB, a.s. viedlo kolektívne vyjednávanie niekoľko mesiacov so zreteľom, aby sa v prvom rade zohľadnili záujmy a potreby zamestnancov a zamestnávateľa. Všetky strany prejavili počas vyjednávania vôľu dohodnúť sa.
Podpisom tak všetky zúčastnené strany uviedli do platnosti nové podmienky v oblasti odmeňovania zamestnancov, sociálnych a ostatných pracovných podmienok pre zamestnancov Dopravného podniku Bratislava. „Podpisom Kolektívnej zmluvy sa potvrdilo, že náš podnik je stabilný partner pre našich zamestnancov a dokáže oceniť ich pracovné nasadenie. Náležitú pozornosť venujeme všetkým zamestnancom, nielen v oblasti zvyšovania mzdy, ale aj pri ďalších finančných náhradách. Rád by som poďakoval hlavne tým zamestnancom, ktorí svojou zodpovednou a kvalitnou prácou vytvárajú nielen dobrú pracovnú atmosféru, ale prispievajú aj k dobrému menu Dopravného podniku,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Milan Urban.

V novej Kolektívnej zmluve DPB, a.s. pre roky 2017 – 2018 sú okrem iného upravené aj tieto podmienky:
- s účinnosťou od 1.7.2017 sa zamestnancovi DPB, a.s., priznáva jednotný valorizačný príplatok k mesačnej mzde vo výške reprezentujúcej čiastku 3% priemerného mesačného zárobku dosiahnutého v roku 2016 v DPB, a.s.
- úprava mzdových zvýhodnení, náhrady miezd, napríklad mzdové zvýhodnenie za prácu v noci, v odpoludňajšej zmene, za vedenie pracovnej čaty, za zvýšenú obtiažnosť výkonu práce, zácvik vodiča
- zvýšenie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie od 1.1.2017
- zvýšenie príspevku zamestnancom pri pracovnom a životnom jubileu od 1.1.2017

Výsledky rokovaní privítalo aj vedenie mesta na čele s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom.