Dočasná zmena intervalu liniek č. 68 a 99 - aktualizácia (15.3.2018) - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Dočasná zmena intervalu liniek č. 50, 68 a 99 - aktualizácia

09. 03. 2018

Aktualizácia (15.3.2018): Od pondelka 19.3.2018 sa prevádzka linky č. 50 vracia do štandardného prevádzkového režimu „pracovný deň – školský rok."

Aktualizácia (19.3.2018): Od pondelka 26.3.2018 sa prevádzka liniek č. 68 a 99 vracia do štandardného prevádzkového režimu „pracovný deň – školský rok."

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že aj napriek tomu, že chrípkové obdobie stále pretrváva, podarilo sa znížiť počet vybraných liniek s upraveným intervalom. Od 12.3.2018 budú z pôvodných 5 liniek premávať v upravenom intervale len 3 linky č. 50, 68 a 99.

Na každej zastávke bude vyvesený nový cestovný poriadok.


linka č. 68
- z pôvodného ranného intervalu 4 minúty bude premávať linka v intervale 6 minút
- z pôvodného poobedného intervalu 6 minút, bude premávať linka v intervale 7,5 minút

linka č. 99 - z pôvodného intervalu 7,5 minúty bude premávať linka v intervale 10 minút

linka č. 50 - z pôvodného intervalu 7,5 minúty bude premávať linka v intervale 10 minút,
- na tejto linke však budú vypravované kĺbové vozidlá