ČSOB Bratislava marathon 2018 - zmeny v organizácii MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

ČSOB Bratislava marathon 2018 - zmeny v organizácii MHD

04. 04. 2018

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že z dôvodu konania sa preteku „ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2018“, resp. od začiatku technických príprav budú dočasné zmeny (podľa okamžitej situácie) v organizácii premávky MHD.

Linka č. 29 – od 5. apríla 2018 (štvrtok) do 7. apríla 2018 (sobota) približne do 10:00 premáva po zastávku „Malá scéna“ na Dostojevského rade.
V smere Devín, Devínska Nová Ves z náhradného nástupišťa „Nové SND“ na ul. Krupkova.

Od 7. apríla 2018 (sobota) bude premávať približne od 10:00 do 8. apríla 2018 (nedeľa) do 18.00 po skrátenej trase, t. j. v úseku Devínska Nová Ves, Devín, MOST SNP. Nástupište v smere Devínska Nová Ves je spoločné s linkami 30 a 37.

Linka č. 210 - 7. apríla 2018 (sobota) v čase od 10.30 do 12.30 bude zastávka „Nové SND“ v smere Hlavná stanica situovaná v priestore parkoviska Nové SND (ako linka 90).

8. apríla 2018 (nedeľa) približne od 09:30 do 15:00

ELEKTRIČKY:
Linka č. 1 - nebude premávať približne od 10:00 do 14:30, avšak v úseku Štúrova-Petržalka bude obojsmerne premávať od 10:00 do 14:30 linka X1.

Linka č. 3 - v smere z Rače po zastávku „Kamenné námestie“ (Špitálska ul.) bez zmeny trasy, ďalej cez Námestie SNP, Obchodnú, od zastávky „Blumentál“ do Rače po stálej trase.

Linka č. 4 - medzi zastávkami „Kráľovské údolie“ a „Kamenné námestie“ obojsmerne cez tunel, Kapucínsku, Námestie SNP, Špitálsku, ďalej cez Americké námestie, Radlinského, Blumentál, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Zlaté piesky, späť po rovnakej trase.

Linka č. 8 - v uvedenom čase nepremáva.

Linka č. 9 - od zastávky „Mariánska“ (Špitálska ul.) cez Americké námestie, Radlinského, Blumentál, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú, ŽST NOVÉ MESTO, späť po rovnakej trase.

Linka X9 - bude zabezpečovať približne od 09:30 do 12:30 medzi zastávkami „Tomášikova“ a „Slovanet“ kyvadlovú dopravu na Ružinovskej ul.

Odporúčame prejsť v pešej dostupnosti z električkovej zastávky „Slovanet“ na autobusovú zastávku „Drieňová“ (Bajkalská ul.), ktorá bude počas trvania dopravných obmedzení obojsmerne obsluhovaná linkou č. 21 v smere Devínska Nová Ves/Košická (tesná blízkosť Autobusovej stanice).

Linkou č. 50 v smere OD Slimák/Aupark, linkou č. 68 v smere Račianske mýto/Petržalka, linkou č. 98 v smere OD Slimák/Petržalka a linkou č. 210 v smere Hlavná stanica/Košická.

TROLEJBUSY:
Linky č. 201, 202 - skrátená trasa, Dolné hony - Miletičova, Trenčianska, MLIEKARENSKÁ. Späť po rovnakej trase.

Linka č. 205 - obojsmerne v úseku Trnávka - Trnavské mýto, Račianske mýto, Šancová, HLAVNÁ STANICA.

Linka č. 207 - ŽST Železná studienka, Valašská, Palisády, Hodžovo námestie, Kollárovo námestie, Radlinského /Blumentál/, Šancová, Trnavské mýto, ZIMNÝ ŠTADIÓN.
V smere ŽST Železná studienka od zastávky „ZIMNÝ ŠTADIÓN“ cez Trnavské mýto (ako linky 39, 78), Krížnu, od zastávky „Americké námestie“ po stálej trase.

Linka č. 208 - obojsmerne v úseku Šulekova, Palisády, Hodžovo námestie, Námestie slobody, Karpatská, Podkolibská, KOLIBA.

Linka č. 209 - po skrátenej trase, Kramáre-Národný onkologický ústav/NÚSCH, Šancová, JELAČIČOVA.

Linka č. 210 - obojsmerne po trase: HLAVNÁ STANICA, Račianske mýto, Trnavské mýto, Trnavská, Bajkalská, Prievozská, KOŠICKÁ (výstup na zastávke Košická v smere Most Apollo, nástup na zastávke Košická na Prievozskej ul.).

Linka č. 212 - od ŽST Železná studienka za zastávkou „Sokolská“ (Pražská ul.) cez ul. Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, JELAČIČOVA a späť. Zo zastávky Cintorín Vrakuňa bude premávať po skrátenej trase, t. j. po zastávku „MLIEKARENSKÁ“

AUTOBUSY:
Linky č. 21, 25 - v smere Autobusová stanica za zastávkou „Račianske mýto“ (na Šancovej ul.) cez Trnavské mýto, Trnavskú, Bajkalskú, Prievozskú, KOŠICKÚ (výstup na zastávke Košická v smere Most Apollo, nástup na zastávke Košická na Prievozskej ul.). Späť po rovnakej presmerovanej trase.

Linka č. 29 - skrátená trasa, t. j. v úseku Devínska Nová Ves, Devín, MOST SNP. Nástupište v smere Devínska Nová Ves je spoločné s linkami 30 a 37.

Linka č. 39 - zo zastávky „Súhvezdná“ (smer Slávičie údolie) k zastávke „Trnavská“ cez Ružinovskú, Tomášikovu. Na presmerovanej trase obslúži zastávky „Astronomická“, „Súmračná“ a „Maximiliána Hella“. Počas trvania dopravných obmedzení nebudú obslúžené zastávky: „Ivanská cesta“, „Clementisova“, „Martinský cintorín“ a „Trnavská, NAD“.

Linka č. 50 - v smere Aupark za zastávkou „Haburská“ na Tomášikovej ul. cez Drieňovú, Bajkalskú, Prístavný most, Einsteinovu, Aupark.
Z Auparku v smere OD Slimák po obdobnej obchádzkovej trase. Počas trvania dopravných obmedzení budú obslúžené zastávky „Farského“ na Bosákovej ul., obojsmerné zastávky „Prístavný most“, „Mliekarenská“, „Drieňová“, „Bratislavská župa“ a „Solivarská“.

Linka č. 66 - z Prievozu do mesta len po zastávku „Mliekarenská“.
V smere Prievoz - Domkárska od zastávky „Mliekarenská“ obratom na Bajkalskú ul., od zastávky „Drieňová“ po stálej trase. Počas trvania dopravných obmedzení nebudú obsluhované zastávky „Ružová dolina“, „Trhovisko“ a „Slovanet“.

Linka č. 67 - pri príchode na konečnú „Astronomická“ na Ružinovskej ul. obslúži aj nasledujúcu zastávku „Súmračná“.

Linka č. 68 - medzi zastávkami „Ekonomická univerzita“ a „Račianske mýto“ cez Prístavný most, Bajkalskú, Trnavskú, Trnavské mýto, Krížnu, Legionársku, RAČIANSKE MÝTO. V smere do Petržalky cez Šancovú, Trnavské mýto a ďalej po uvedenej trase. Na obchádzkovej trase budú obslúžené obojsmerné zastávky: „Prístavný most“, „Mliekarenská“, „Drieňová“, „Bajkalská“, „Zimný štadión“, „Trnavské mýto“ (ul. Krížna), „Račianske mýto“ na Legionárskej a Šancovej ul.

Linka č. 70 - skrátená trasa Podunajské Biskupice – KOŠICKÁ. (výstup na zastávke Košická v smere Most Apollo, nástup v smere Podunajské Biskupice na zastávke Košická na Prievozskej ul.).

Linka č. 87 - medzi zastávkami „Ekonomická univerzita“ a „Lúčna“ „obojsmerne cez Prístavný most. Neobslúži obojsmerné zastávky: „Most Apollo,“ „Prístavná“ (v smere Astronomická), „Plynárenská“ a „Prístav“.
Pri príchode na konečnú „Astronomická“ na Ružinovskej ul. obslúži aj nasledujúcu zastávku „Súmračná“.

Linky č. 88, 90 - medzi zástavkami „Ekonomická univerzita“ a „Košická“ obojsmerne cez Prístavný most, Bajkalskú, Prievozskú, KOŠICKÚ.
Zo zastávky „Košická“ (na Prievozskej ul.) v smere do Petržalky po rovnakej presmerovanej trase. Na presmerovanej trase obslúžia obojsmerné zastávky: „Prístavný most“, „Prievozská“, „Miletičova“, „Novohradská“ a „Košická“.

Za krátkodobú nevyhnutnú zmenu v organizácii MHD sa ospravedlňujeme.