Cestujúci pozitívne hodnotia nízkopodlažné spoje - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Cestujúci pozitívne hodnotia nízkopodlažné spoje

25. 10. 2011

Dopravný podnik Bratislava považuje nasadzovanie nízkopodlažných vozidiel do premávky za jednu zo svojich najväčších priorít. DPB nasadením týchto vozidiel vychádza v ústrety občanom, ktorí majú z nejakých dôvodov sťažené cestovanie a nemajú inú možnosť cestovania ako mestskou hromadnou dopravou. Dopravca vypravovaním nízkopodlažných vozidiel berie ohľad najmä na starších spoluobčanov, imobilných cestujúcich ako aj matky s deťmi. O opätovnom zaradení linky č. 50 so zhustenými intervalmi a nízkopodlažnými autobusmi do prevádzky sme cestujúcu verejnosť na našom webe už informovali a túto zmenu hodnotia pozitívne mnohí  občania Ružinova.

 Zo strany cestujúcej verejnosti evidujeme aj otázky a podnety  ohľadom miest na sedenie v bezbariérových vozidlách. V tejto súvislosti by sme chceli upovedomiť cestujúcu verejnosť, že takéto vozidlá síce majú vyvýšené miesta na sedenie a sťažený prístup k nim, ale nie je to bezdôvodné. Technické vybavenie pri klasických vozidlách MHD je uložené pod podvozkom, pričom pri znížených vozidlách to musí byť riešené umiestnením aj pod sedadlami.

 „Bezbariérová doprava“ je od druhej polovice októbra zabezpečená na viacerých spojoch liniek MHD, o čom sme cestujúcich informovali v osobitnej správe. V súčasnosti premávajú nízkopodlažné vozidlá na nasledovných linkách: č. 27, 35, 44, 95, 147 a 151, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31/39, 32, 35, 37, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 56, 61, 63, 65, 68, 70, 80, 83, 84, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 147, 151 a dopravca sa snaží vypravovať takéto vozidlá v čo najväčšom možnom počte, pričom v grafikonoch sú jednotlivé časové intervaly vyznačené príslušným piktogramom.
 
Bratislavský dopravca prikladá dôraz na vypravovanie nízkopodlažných vozidiel najmä na trasy, kde sú obsluhované dôležité vnútromestské spojenia, ako napríklad zdravotnícke zariadenia, obchodné reťazce, trhovisko , školy, autobusová stanica a dúfa týmto v spokojnosť zo strany cestujúcich.