Brzdná dráha električky - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Brzdná dráha električky

18. 10. 2011

Viete, že chodci strácajú absolútnu prednosť? čiže v zmysle novely zákona budú musieť dať prednosť električke na priechode pre chodcov. Novinka v zákone o cestnej premávke vstupuje do platnosti od 1. novembra 2011 a ukladá chodcovi povinnosť zastaviť pred priechodom pre chodcov a umožniť tak električke plynulý prejazd. Slovenská republika sa tak zaradí k mnohým Európskym mestám, kde prednosť električky aj na priechode pre chodcov nie je už žiadnou novinkou.

Dopravný podnik Bratislava uvítal zmenu v zákone ako veľmi pozitívnu novinku, pretože všetci účastníci cestnej premávky si musia uvedomiť, že električka je vo svojej podstate vlak a treba k nej pristupovať v rámci premávky s rovnakým rešpektom.
 
Testy zamerané na meranie brzdnej dráhy električiek ukázali, že električka má pri rovnakej rýchlosti s osobným autom oveľa dlhšiu brzdnú dráhu, pre porovnanie pri 40 km rýchlosti dokáže osobné auto ubrzdiť po cca 18 metroch a prázdna električka až po 45 až 55 metroch!
 
Dopravný podnik Bratislava si uvedomuje závažnosť zákona a pripravuje okrem dlhodobej informačnej kampane na túto tému v spolupráci s magistrátom hlavného mesta aj výrazné a jasné dopravné označenia na priechody pre chodcov, ktoré sú pretínané električkovými koľajami.