Bratislavské mestské dni 2018 – posilnená premávka vybraných autobusových liniek a historické vozidlá zadarmo - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


  • Úvod
  • O podniku
  • Aktuality
  • Bratislavské mestské dni 2018 – posilnená premávka vybraných autobusových liniek a historické vozidlá zadarmo

aktualita

Bratislavské mestské dni 2018 – posilnená premávka vybraných autobusových liniek a historické vozidlá zadarmo

16. 04. 2018

Vážení Bratislavčania, vážení návštevníci nášho hlavného mesta, dovoľte mi privítať vás na pôde nášho kráľovského mesta. Bratislava svojou históriou a multikultúrnym charakterom vytvára neopakovateľnú atmosféru, ktorá poteší každého návštevníka.

Teší ma, že opäť môžeme v našom hlavnom meste privítať všetkých priateľov nášho mesta. Historická pamäť Bratislavy je bohatá na politické, kultúrne, spoločenské a športové udalosti. Písali sa tu dejiny, umenie ovplyvnili významné európske osobnosti a milovníci športu zažili veľké víťazstvá.

Tento rok je významný na výročia historických udalostí. Tým najvýznamnejším je určite 25 rokov, odkedy sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenskej republiky. Po tak dlhej ceste ma teší, že môžem skonštatovať, že za tak krátky čas je Bratislava európskou metropolou, ktorá sa rýchlo rozvíja a ponúka obyvateľom priestor na kvalitný život.

Mestské dni nám pripomínajú vzácne historické obdobie nášho mesta – pridelenie mestských práv. Keď kráľ Ondrej III. udelil Prešporku mestské výsady, Bratislava si na túto počet v apríli volila richtára. K tejto udalosti patrili oslavy, ale aj neformálne stretnutia zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.

Každého návštevníka Bratislavy rád osobne privítam v Primaciálnom paláci. Tohtoročnou novinkou sú trhy na Primaciálnom námestí. Želám vám teda na podujatiach Bratislavských mestských dní a tiež pri poznávaní mestských organizácií veľa nezabudnuteľných zážitkov, ale najmä krásny a príjemný čas strávený v našom meste.


Posilnená premávka vybraných spojov MHD od 21.04. do 22.04.2018

V čase predpokladaných zvýšených prepravných nárokov (cca 10:00 až 19:00) budú premávať mimoriadne posilové linky a vložené spoje:

Linka č. 29 Eurovea – Hrad Devín a späť, premávka vložených spojov podľa osobitého CP po riadnej trase.

Linka č. 31 Blumentál – ZOO – Cintorín Slávičie údolie a späť, premávka vložených spojov podľa osobitého CP po riadnej trase.

Linka č. 32 Hlavná stanica – ZOO – Dlhé diely a späť, premávka vložených spojov podľa osobitého CP po riadnej trase.

Linka č. 30 Klasické vozidlá kategórie 12 m.


V rámci podujatia budú premávať aj historické vozidlá, ktoré budú pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy zadarmo:


Električka:

H1 po trase Národné divadlo, Námestie SNP, Obchodná, Blumentál, Vazovova, Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, nábrežie, Národné divadlo. Odchody od Národného divadla od 10:00 h do 18:00 h v 30 min. intervale.

Trolejbus:

H17 po trase Búdková, Palisády, Hodžovo námestie, Kollárovo námestie, Mlynské Nivy a späť. Odchod z oboch konečných od 10:15 h do 17:45 h v 60 min. intervale.

Autobusy:

H33 po trase Národné divadlo, Štúrova, nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Železná studienka a späť. Odchody z oboch konečných od 10:15 h do 18:15 h v 30 min. intervale.

Prestup medzi električkou a autobusom je zabezpečený pred Národným divadlom. Medzi električkou a trolejbusom na Kollárovom námestí.

H25 po trase MOST SNP (nástupište č. 3) – Einsteinova – Viedenská cesta – Bunker BS-4 (priebežná konečná – hraničný priechod Berg - otočenie autobusu). Odchody do Petržalky o 10:00 h, 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 14:00 h, 15:00 h a 16:00 h, z priebežnej konečnej Bunker BS-4 do mesta o 10:20 h, 11:20 h, 12:20 h, 13:20 h, 14:20 h, 15:20 h a 16:20 h. Zastávky len Most SNP, Einsteinova a Bunker BS-4. Premávku autobusu na linke H25 zabezpečí Klub historických autobusov, partner DPB, a.s.

Kompletný program Bratislavských mestských dní nájdete TU.