Bežecké podujatie Wings for Life World Run - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Bežecké podujatie Wings for Life World Run

04. 05. 2017

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcich, že z dôvodu konania sa bežeckého charitatívneho behu „Wings for Life World Run“ bude 7. mája 2017 v čase približne od 13:00 zavedená dočasná zmena v organizácii premávky MHD.

Počas uzavretia prejazdu z Kamenného námestia a Námestia SNP na Štúrovu a Jesenského ul. budú električky premávať nasledovne:

Linka č. 1 z Hlavnej stanice po Námestie SNP, odtiaľ cez Kamenné námestie do Rače s označením linky 3.

Linka č. 3 z Rače po „Námestie SNP“, odtiaľ už s označením linky cez Obchodnú ul. na Hlavnú stanicu.

Linka č. 4 medzi zastávkami „Park kultúry“ a „Kamenné námestie“ obojsmerne cez tunel, Kapucínsku, Námestie SNP.

Linka č. 8 z Ružinova po zastávku „Námestie SNP“ po stálej trase, ďalej cez Kamenné námestie, Špitálsku, Americké námestie, od zastávky „Blumentál“ do Ružinova po stálej trase.

Linka č. X1 kyvadlová doprava medzi Petržalkou a náhradnými zastávkami na Štúrovej ul.

Počas uzavretia vjazdu na Most Apollo z Petržalky, taktiež na Landererovu ul. a tiež obmedzenia prejazdu križovatkou Košická – Landererova nebudú autobusy obsluhovať zastávky:

Linka č. 28 „Nové SND“ a „Malá scéna“ (smer Devínska Nová Ves). Náhradná zastávka „Nové SND“ (nástup/výstup) je situovaná na Krupkovej ul. (ako linka 78).

Linka č. 68 „Most Apollo“ (obojsmerne), „Prístavná“. V smere do Petržalky obslúži zastávku „Košická“ na ul. Prievozská (ako linka 70).

Linka č. 87 „Most Apollo“, „Prístavná“, „Plynárenská“ a „Prístav“.

Linka č. 88 „Most Apollo“, „Prístavná“, „Panorama City“ a Twin City“. V smere do Petržalky bez obmedzenia.

Linka č. 90 „Most Apollo“. V smere Danubiana bez obmedzenia.

Linka č. 97 „Most Apollo“ (smer Autobusová stanica), „Prístavná“.

Počas uzavretia ulíc Dostojevského rad, Karadžičova a obmedzenia prejazdu križovatkou Karadžičova - Mlynské nivy nebudú trolejbusy a autobusy obsluhovať zastávky:

Linka č. 202 „Autobusová stanica“ (obojsmerne), „Cintorínska“ „Nemocnica sv. Michala“ a „Ul. 29. augusta“. Premáva v úseku Dolné hony – Hodžovo námestie.

Linka č. 205 „Cintorínska“, „Nemocnica sv. Michala“ a „Ul. 29. augusta“. V smere Trnávka „Svätoplukova“ a „Cvernovka“. Z Autobusovej stanice na Trnávku z náhradného nástupišta na Páričkovej ul. (výstupište liniek 21, 25 a 88). Premáva v úseku Trnávka - Autobusová stanica.

Linka č. 210 „Twin City“ a „Nové SND“. Premáva v úseku Hlavná stanica - Autobusová stanica.

Linka č. 212 „Autobusová stanica“, „Cintorínska“, „Ul. 29. augusta“ a „Špitálska“. V centre mesta premáva obojsmerne cez Svätoplukovu, Záhradnícku, Americké námestie, Mickiewiczovu.

Linka č. 50 „Svätoplukova“ (smer Aupark), „Autobusová stanica“ (obojsmerne) „Twin City“ (obojsmerne), „Panorama City“ v smere Aupark.

Linka č. 70 „Svätoplukova“, „Autobusová stanica“ (obojsmerne) „Twin City“ (obojsmerne).

Linka č. 88 „Prístavná“, „Panorama City“ (obojsmerne), „Twin City“(obojsmerne). Z Autobusovej stanice v smere Most SNP z náhradného nástupišťa na Páričkovej ul. (výstupište liniek 21, 25 a 88).

Linka č. 97 „Twin City“ a „Panorama City“ v smere do Petržalky.

Počas uzavretia príjazdu/výjazdu ku konečnej Most SNP, ľavého odbočenia od nábrežia na Staromestskú ul., Mosta SNP a Panónskej cesty v smere do Petržalky nebudú autobusy obsluhovať zastávky:

Linka č. 28 v smere Devínska Nová Ves obslúži zastávku „Most SNP“ na električkovej zastávke.

Linky č. 29, 30, 31, 37, 39 v smere Most SNP, Blumentál „Lafranconi“, „Park kultúry“ a „Chatam Sófer“.

Linka č. 70 „Malá scéna“ (smer Most SNP) a obojsmerné zastávky „Most SNP“. Skrátená trasa v centre mesta, len po zastávku „Nové SND“ na Krupkovej ul. (ako linka 78).

Linka č. 83 „Aupark“, „Dvory“, „Hálova“ a „Jungmannova“.

Linka č. 88 „Most „SNP“. V smere Most SNP od zastávky „Aupark“ priamo k zastávke „Zochova“ (Staromestská ul.). Od zastávky „Zochova“ v smere Autobusová stanica po presmerovanej trase. Obslúži zastávku „Most SNP“ na zastávke liniek 28, 50, 70 a taktiež zastávku „Malá scéna“ na Dostojevského rade. Od zastávky „Einsteinova“ k Autobusovej stanici po stálej trase.

Linka č. 91 nástupná zastávka „Most SNP“ bude situovaná na zastávke liniekč. 30 a 37, ďalej bude premávať cez Petržalku až po zastávku „Slnečnice“ po presmerovanej trase, na ktorej obslúži zastávky: „Einsteinova“, „Záporožská“, „ŽST Petržalka“ (Kopčianska ul.), „Kopčany-sídlisko“, „Žehrianska“ (Dolnozemská ul.).

Linka č. 92 „Einsteinova“ a „Dvory“.

Linka č. 93 d zastávky „Zochova“ až po zastávku „Jiráskova“ cez Petržalku po presmerovanej trase, na ktorej obslúži zastávky: „Most Apollo“, „Einsteinova“, „Kremnická“ „Záporožská“ a „ŽST Petržalka“ (Kopčianska ul.).