Kolkársky oddiel - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Kolkársky oddiel

Vznik Kolkárskeho oddielu sa datuje do 50-tych rokov minulého storočia. Nestorom tohto oddielu bol p. Čuklovič, ktorý v ňom pôsobil ako tréner a vedúci. Postupom času sa pridali ďalší nadšenci tohto pomerne rozšíreného halového športu, ako napríklad Šouta, Benkovský. V roku 1953 bol z podnetu Dopravného podniku Brno zorganizovaný celoštátny turnaj podnikov vtedajšieho Československa.

V rokoch 1965-70 sa činnosť kolkárskeho oddielu pozastavila a opätovne ju obnovili v roku 1971 s novým výborom. Predsedom sa stal Emil Galgóci, tajomníkom Peter Gono a ďalším členom výboru Ladislav Kamenár. Kolkársky oddiel hrával v tomto období Bratislavskú kolkársku ligu, kde mal tri družstvá dospelých a jedno dorastu. Postupom času zostali len dve družstvá A a B, ktoré dosahovali výsledky umožňujúce postup do II. Celoštátnej Slovenskej ligy, čo však nedovoľovala po rozpade ČSFR finančná situácia. Kolkársky oddiel získal v roku 2000 finančné prostriedky od sponzora Buderus, ktoré im dovoľovali zúčastňovať sa súťaží až do roku 2006. Následne však nedostatok financií neumožňoval ďalšie aktivity, preto v tomto roku ukončili pôsobenie v Bratislavskej kolkárskej lige.

Kolkársky oddiel sa aj napriek tomu naďalej zúčastňuje medzinárodného turnaja Dopravných podnikov. V roku 2016 organizuje Bratislavský Kolkársky oddiel 63. ročník medzinárodného turnaja Dopravných podnikov, ktorý sa uskutoční 27. - 28. mája 2016 v kolkárni na Pasienkoch. Účastníkmi tohtoročného dopraváckeho turnaja v kolkoch budú Dopravný podnik Brno, Dopravný podnik Liberec, Dopravný podnik Praha, Dopravný podnik Budapešť, Dopravný podnik Viedeň a Dopravný podnik Bratislava.