Pre verejnosť - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Pre verejnosť

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, skratka: DPB, a.s.

Poštová adresa:
Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1

Zobraziť Dopravný podnik Bratislava, a.s. na väčšej mape

 

Obchodný kontakt:

IČO:00 492 736
DIČ: 2020298786
IČ DPH: SK2020298786
Registrovaný: na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 607/B
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto
Číslo bankového účtu: 48009 - 012/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I:

Aktuálny výpis
Úplný výpis

 

Referát starostilovosti o zákazníka:  +421 2 5950 5950

 

Telefónna ústredňa - tel.: 

+421 2 5950 1111

 


Pracoviská:

Oddelenie vnútropodnikovej kontroly - je vecne príslušné na vybavovanie sťažností, e-mail: vnutorna.kontrola@dpb.sk

Odbor tarifných služieb, e-mail: ots@dpb.sk

Oddelenie marketingu, e-mail: marketing@dpb.sk

Vedenie spoločnosti:

Sekretariát predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa: tel. + 421 2 5950 1411, e-mail: sekretariat.gr@dpb.sk

 

Kontakt pre zadávateľa reklamy:

www.bigmedia.sk, e-mail: bigmedia@bigmedia.sk