Nonstop linka - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Nonstop linka

Dopravný podnik Bratislava chce prostredníctvom Nonstop linky poskytnúť okamžité riešenie problému, ktorý mohol nastať v komunikácii medzi cestujúcou verejnosťou a svojimi zamestnancami.

Ide predovšetkým o podávanie sťažností na poskytované služby a o ich bezodkladné riešenia. Linka bude prioritne slúžiť pre občanov a cestujúcich na oznámenie podnetov v súvislosti s neadekvátnym správaním sa všetkých zamestnancov DPB, s ktorými prichádza verejnosť do kontaktu, teda na obsluhu predajných miest, pracovníkov prepravnej kontroly, ombudsmana, vodičov či pracovníkov na vrátnici.

Okrem doterajších zákonných foriem podávania sťažností - písomné podávanie a riešenie sťažnosti v zmysle zákona 9/2010 Z.z., call-centrum s vymedzenou pracovnou dobou, DPB zriadi aj nepretržitú telefonickú linku, ktorú bude môcť verejnosť využiť v ktorejkoľvek hodine. Prostredníctvom telefónneho čísla 0917 101 102 bude možné podať sťažnosť na všetky služby, ktoré verejnosť bude považovať za nedostačujúce. Príslušný odbor bude sťažnosť okamžite riešiť a volajúcemu bude zaslaná odpoveď.

  • Nonstop linka 0917 101 102